30 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ PREP

Εικόνα για το άρθρο “ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ PREP”

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία που συμπυκνώνται στη φράση «Θεραπεία για Όλους» και υποστηρίζουν πως κάθε άνθρωπος που έχει εκτεθεί στον ιό HIV θα πρέπει να ξεκινά αντιρετροϊκή αγωγή το νωρίτερο δυνατό μετά τη διάγνωσή του.

Η ευρεία εφαρμογή της αντιρετροϊκής θεραπείας υποστηρίζεται αδιαμφισβήτητα από τα πρόσφατα ευρήματα κλινικών ερευνών, που επιβεβαιώνουν ότι η πρώιμη χορήγησή της ενισχύει την υγεία των ανθρώπων και μειώνει δραστικά την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά επίσης την παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε προληπτική χρήση αντιρετροϊκού σχήματος από ανθρώπους με συμπεριφορές υψηλού και ουσιαστικού ρίσκου ως προς τον ιό, διευρύνοντας τη σύσταση του 2014 που αφορούσε μόνο στους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο έκθεσης. Η PrEP θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία επιπλέον επιλογή ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων πρόληψης που περιλαμβάνουν την τακτική εξέταση, τη συμβουλευτική και την υποστήριξη και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε προφυλακτικά και σε ασφαλείς σύριγγες για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών.

Οι νέες συστάσεις επισημαίνουν ότι προκειμένου να εφαρμοστούν οι υποδείξεις του Π.Ο.Υ., τα εθνικά συστήματα υγείας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εξέταση και η θεραπεία είναι πάντοτε άμεσα προσβάσιμα σε όλους και ότι όσοι λαμβάνουν θεραπεία ακολουθούν τα συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα.

Με βάση τις νέες συστάσεις, ο αριθμός των ανθρώπων που θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο από 28 σε 37 εκατομμύρια. Η ευρεία πρόσβαση στη θεραπεία βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων στόχων της παγκόσμιας κοινότητας για το 2020 με σκοπό το τέλος της επιδημίας του HIV έως το 2030. Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, μέσα στα επόμενα 15 χρόνια το 90% των ανθρώπων που ζουν με HIV θα πρέπει να γνωρίζει το status της υγείας του, από αυτούς το 90% θα πρέπει να λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και το 90% θα πρέπει να έχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του UNAIDS, η ευρεία εφαρμογή αντιρετροϊκής θεραπείας σε όλους τους ανθρώπους που ζουν με HIV με την ταυτόχρονη διευρυμένη χρήση της PrEP μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή 21 εκατομμυρίων θανάτων που σχετίζονται με το AIDS και 28 εκατομμυρίων νέων μολύνσεων μέχρι το 2030.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» καλεί το Υπουργείο Υγείας να λάβει σοβαρά υπόψη τα νέα δεδομένα στην κατεύθυνση της προστασίας του αγαθού της υγείας των ανθρώπων που ζουν με HIV, αλλά κυρίως της προάσπισης του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας υγείας, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι η εξέταση και η λήψη ή μη της αγωγής παραμένουν αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα.

Οι υποδείξεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ότι στην περίπτωση του HIV η θεραπεία είναι συνώνυμο της πρόληψης με δεδομένο ότι η πρώιμη λήψη της όχι μόνο βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, αλλά ταυτόχρονα μειώνει το ιικό φορτίο και συνεπώς τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV, θα πρέπει να γίνουν η πυξίδα μας για τη σταδιακή εξάλειψη των νέων μολύνσεων.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες.