ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Χρήστος Κατσίφας  

Αγαπημένη φράση:
“Ας επικρατήσει δικαιοσύνη κι ας χαθεί ο κόσμος.”

Ευχαριστούμε το Χρήστο για την πολύτιμη βοήθειά του στη γραμματειακή υποστήριξη του “Ath Checkpoint”. Η αγάπη του για το αντικείμενο, το ομαδικό πνεύμα και η υπευθυνότητά του τον έχουν αναδείξει σε ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του “Δικτύου Εθελοντών” μας.