23 Οκτωβρίου 2015

ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑCS ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ PREP

Εικόνα για το άρθρο “ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑCS ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ PREP”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος συμμετείχε στις εργασίες του 15ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για το AIDS του «European AIDS Clinical Society» που πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2015.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του EACS, οι οποίες είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της επιστημονικής κοινότητας, η λήψη αντιρετροϊκής αγωγής συνίσταται από τη στιγμή της διάγνωσης και όχι όταν το επίπεδο τον CD4 φτάσει στα 350, όπως ισχύει σήμερα στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό, διαφυλάσσεται τόσο η υγεία του ατόμου όπως απέδειξε πρόσφατα η διεθνής έρευνα START, όσο και η δημόσια υγεία, δεδομένου ότι η πρώιμη θεραπεία αποτρέπει σημαντικά τη μετάδοση του ιού.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες ακολουθούν την επιχειρηματολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ως προς το σκέλος της «Προφύλαξης πριν την Έκθεση», καθώς συνιστούν την χορήγηση PrEP σε άτομα που επιδεικνύουν σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού ρίσκου.

Στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου του EACS συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την αντιρετροϊκή θεραπεία, τις συλλοιμώξεις με άλλες ασθένειες όπως η φυματίωση ή οι ηπατίτιδες, το chem sex, η πορεία προς το γήρας ζώντας με τον HIV, η επιδημιολογική πραγματικότητα στην Ευρώπη κ.α. Παράλληλα, στο περιθώριο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του δικτύου των “Checkpoint” από ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό τη μεταλαμπάδευση τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.