30 Νοεμβρίου 2015

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ AIDS

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ AIDS”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα δράσεων ενημέρωσης, καταπολέμησης του στίγματος και προαγωγής της τακτικής εξέτασης, με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα AIDS.

Βάσει των επιδημιολογικών στοιχείων του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι νέες διαγνώσεις HIV το 2015 είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με πριν μία δεκαετία, ενώ διπλασιάστηκε μέσα σε πέντε χρόνια και ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS στη χώρα μας. Σημαντικά υψηλός παραμένει και ο αριθμός των διαγνώσεων σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων ανάδειξης της σημασίας της τακτικής εξέτασης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» επιχειρεί την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και διεκδικεί την ικανοποίηση των αιτημάτων των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, για τα παρακάτω ζητήματα:

  • Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αντιρετροϊκή αγωγή και εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων ελλείψεων που καταγράφονται στα φαρμακεία ορισμένων νοσοκομείων της χώρας.
  • Υιοθέτηση από την Ελλάδα των διεθνών και ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών που υποδεικνύουν την πρώιμη έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας από τη στιγμή της διάγνωσης.
  • Αντιμετώπιση του προβλήματος υποστελέχωσης και έλλειψης αντιδραστηρίων για την μέτρηση του ιικού φορτίου, καθώς και αναλώσιμου ιατρικού υλικού που παρατηρείται σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων.
  • Άμεση σύγκλιση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Άρθρου 7, για την τροποποίηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) στη βάση της πρότασης που έχει καταθέσει το ΙΚΑ για τον προσδιορισμό αναπηρίας των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS και συμπερίληψη της ΗIV λοίμωξης στη λίστα των χρονίων και μη αναστρέψιμων παθήσεων.
  • Χάραξη και υλοποίηση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS, που θα καλύπτει στρατηγικά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εξάπλωση του ιού, την υποστήριξη των οροθετικών ατόμων και την πρόληψη.
  • Ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου για τις προϋποθέσεις χορήγησης PrEP (Προφύλαξη πριν την Έκθεση), σε άτομα που επιδεικνύουν υψηλού ρίσκου σεξουαλική συμπεριφορά.
  • Υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης σε ευάλωτες στον HIV κοινωνικές ομάδες όπως οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες στο σεξ, οι κρατούμενοι και οι αποφυλακισμένοι, οι Ρομά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες κ.λπ.
  • Ενίσχυση των προγραμμάτων απεξάρτησης, υποκατάστασης και μείωσης βλάβης για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και επανένταξης για τους αποφυλακισμένους.