2 Ιανουαρίου 2016

Η «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Εικόνα για το άρθρο “Η «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» χαιρετίζει την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του νόμου 4356 «Σύμφωνο Συμβίωσης, Άσκηση Δικαιωμάτων, Ποινικές και άλλες Διατάξεις», που αίρει τον αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών από τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης.

Η νομική αναγνώριση των ενώσεων των ομόφυλων προσώπων συνιστά υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία οφείλει να αντιμετωπίζει με ισονομία τους πολίτες της σύμφωνα πάντα με το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της. Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει λύσεις σε πρακτικά ζητήματα ασφαλιστικής, φορολογικής, κληρονομικής και συνταξιοδοτικής φύσης.

Ταυτόχρονα, το άρθρο 22 του νέου νόμου ικανοποιεί ένα από τα πάγια αιτήματα της «Θετικής Φωνής», για κατάργηση της διάταξης που επέτρεπε στον εκάστοτε αρμόδιο εισαγγελέα να επιβάλει ως όρο για την πρόωρη απόλυση κρατουμένων την υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού έως 10.000 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα (περίπτωση θ” της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα).

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών που η «Θετική Φωνή» επισκέπτεται σε εβδομαδιαία βάση τους οροθετικούς κρατούμενους στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» των Φυλακών Κορυδαλλού, διαπίστωσε πως στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο είχε εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη ήταν συχνά προβληματικός, καθώς δε λάμβανε υπόψη την πραγματική οικονομική κατάσταση των κρατουμένων και επέβαλε ποσό το οποίο οι ίδιοι δε μπορούσαν να καταβάλουν, με αποτέλεσμα πολλοί κρατούμενοι αν και πληρούσαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να παραμένουν στην φυλακή.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Σύλλογος μας είχε κατ” επανάληψη αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα με επιστολές προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο, καθώς και στη συνάντηση εργασίας με το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχη Φυτράκη, το καλοκαίρι του 2015.