Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Ελευθερία Τσαλπαρά 

Αγαπημένη φράση:

“Are you lost when you found your way?”

Ευχαριστούμε την Ελευθερία για τη συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας στο δρόμο και για την εθελοντική εργασία της στη γραμματειακή υποστήριξη του “Thess Checkpoint” και στις δράσεις της “Θετικής Φωνής”.