Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Δημήτρης Νικόπουλος

Αγαπημένη φράση:

“Ζήσε την κάθε στιγμή.”

Ευχαριστούμε το Δημήτρη για τη συμβολή του σε πλήθος δράσεων της ομάδας εργασίας στο δρόμο και για την ενεργό συμμετοχή του στο Δίκτυο Εθελοντών.