7 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!”

Κώστας Τσιάκουλης

Μαζί μας στην εργασία στο δρόμο και στη γραμματεία των “Checkpoint”, μαζί μας σε εκδηλώσεις και δράσεις προαγωγής της πρόληψης και της εξέτασης, μαζί μας στα σεμινάρια του Δικτύου Εθελοντών.

Σε όλη τη διάρκεια του 2015 ο Κώστας ήταν ένας από πιο δραστήριους εθελοντές και πολύτιμους συνεργάτες της οικογένειάς μας.

Ευχαριστούμε πολύ!