29 Ιουνίου 2016

Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Εικόνα για το άρθρο “Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ”

Η ελληνική «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές Ουσίες» αποτελείται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με έδρα την Ελλάδα, οι οποίες δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών. Με τον όρο «ψυχοδραστικές ουσίες» και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) εννοούμε: κάθε ουσία, που όταν λαμβάνεται ή χορηγείται στο σύστημα ενός ατόμου, επηρεάζει τις νοητικές διεργασίες (π.χ. τη νόηση ή το συναίσθημα). Ο όρος αυτός συνιστά, έναν από τους πιο ουδέτερους και περιγραφικούς όρους για όλη την τάξη των ουσιών – ελεγχόμενων ή μη – ο οποίος δεν υπονοεί κατ’ ανάγκην εξάρτηση και δεν στιγματίζει.

“Η βασική επιδίωξη της Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες έγκειται στην ενίσχυση της συνεργασίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές, για την υλοποίηση μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής πολιτικής για τα ναρκωτικά, προσανατολισμένη στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.”

Η ελληνική «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές Ουσίες» αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος, «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ» και «PRAKSIS».

Μέσα από τη συνεργασία και το συντονισμό, θέτουμε ως προτεραιότητές μας: την προώθηση πολιτικών με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, τη συνεχή ενημέρωση για διεθνείς εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής και επιστημονικής έρευνας στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών, την επανεξέταση και άμεση εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών, την προώθηση μιας εθνικής εμπεριστατωμένης πολιτικής για τη Μείωση της Βλάβης με ρεαλιστικό πλάνο βιωσιμότητας, την αποποινικοποίηση/απεγκληματοποίηση των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την κατάργηση του στίγματος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ουσιών.

Στο blog μας https://ppsgr.org/ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις αρχές, τους στόχους και τις οργανώσεις που, μέχρι στιγμής, συμμετέχουν.