29 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «TAXISNET»

Εικόνα για το άρθρο “ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «TAXISNET»”

Σε συνέχεια των δημοσίων παρεμβάσεων του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Synthesis» και της πρόσφατης συνάντησης με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε στο αίτημα της «Θετικής Φωνής» αναφορικά με το θέμα της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας μέσω της διασύνδεσης του ηλεκτρονικού αρχείου ιατρικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με το σύστημα «Taxis».

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προέβη στην απαραίτητη διερεύνηση και επικαιροποίηση του συστήματος «Taxis», με τρόπο ώστε από τις 14 Ιουλίου 2016 οι πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των παθήσεων να μην εμφανίζονται πλέον κατά την αναζήτηση της αναπηρίας, παρά μόνο στην περίπτωση που απαιτείται πρόσθετη ενημέρωση της βάσης δεδομένων με την ένδειξη ότι μία αναπηρία ποσοστού 80% και άνω είναι κινητική.

Παράλληλα το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία αναπηριών έχουν πρόσβαση ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και πως δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της βάσης, οποιαδήποτε κίνηση και αναζήτηση στοιχείων γίνεται μέσω του μοναδικού κωδικού του κάθε υπαλλήλου και επομένως παρακολουθείται και καταγράφεται.

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή του για τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην κατεύθυνση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όχι μόνο των οροθετικών ατόμων, αλλά χιλιάδων συμπολιτών μας που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. Ταυτόχρονα δεσμεύεται να συνεχίσει την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος της έκδοσης αποσπάσματος των αποφάσεων των ΚΕΠΑ για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα αναγράφεται μόνο το ποσοστό αναπηρίας και όχι οι παθήσεις για τις οποίες αποδίδεται.