24 Ιουλίου 2016

H “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ PREP

Εικόνα για το άρθρο “H “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ PREP”

Ως Σύλλογος Οροθετικών έχουμε ανοίξει τη συζήτηση και στην Ελλάδα. Βασιζόμενοι στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και τις αντίστοιχες του European AIDS Clinical Society ((EACS) χαιρετίσαμε τη Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γ. Μπασκόζου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (3/12/2015) για την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να συστήσει ειδική επιτροπή που θα εξετάσει την υιοθέτηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόσο για την
έγκαιρη έναρξη θεραπείας από τη στιγμή της διάγνωσης, όσο και για την προφύλαξη πριν από την έκθεση (PrEP).

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να συστήσει την έγκριση φαρμάκου για την Προφύλαξη πριν από την Έκθεση και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην αξιοποίηση αυτού του νέου εργαλείου πρόληψης μέσα από το εθνικό σύστημα υγείας.

H Προφύλαξη πριν την Έκθεση (pre­exposure prophylaxis), γνωστή ως PrEP, σε συνδυασμό με ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση του HIV σε ενήλικες που βρίσκονται σε υψηλό ρίσκο έκθεσης στον ιό.

Η PreP πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την πρόληψη από τον HIV, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προφυλακτικού που προφυλάσσει και από τα άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κύριες παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη μετάδοσης του HIV είναι η εθελοντική εξέταση που επιτρέπει στους ανθρώπους να μάθουν για την κατάσταση της υγείας τους ως προς τον ιό, η παροχή συμβουλευτικής και η προώθηση της χρήσης του προφυλακτικού. Ωστόσο ο αυξανόμενος επιπολασμός ειδικά μεταξύ των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) δείχνει ότι η τρέχουσα γκάμα των εργαλείων πρόληψης χρήζει περαιτέρω διεύρυνσης.