4 Αυγούστου 2016

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016”

Νίκος Κουλουράς 

Αγαπημένη φράση:
“Τα πάντα έχουν ομορφιά, όμως δε τη βλέπουν όλοι.”

Ευχαριστούμε το Νίκο για τη βοήθειά του στη λειτουργία της γραμματείας του “Ath Checkpoint”, για τη συμβολή του σε μεταφράσεις κειμένων και για τη συμμετοχή του σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.