Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΜΑΪΟΣ 2016

Ιορδάνης Αβραμίδης 

Αγαπημένη φράση:
“Να είμαστε καλά και να γουστάρουμε.” 

Ευχαριστούμε τον Ιορδάνη για την προσφορά του στην ομάδα εργασίας στο δρόμο και στη δομή “Red Umbrella Athens”.