4 Ιουνίου 2016

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΜΑΪΟΣ 2016

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΜΑΪΟΣ 2016”

Ιορδάνης Αβραμίδης 

Αγαπημένη φράση:
“Να είμαστε καλά και να γουστάρουμε.” 

Ευχαριστούμε τον Ιορδάνη για την προσφορά του στην ομάδα εργασίας στο δρόμο και στη δομή “Red Umbrella Athens”.