Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Δαμιανός Αντωνίου

Αγαπημένη φράση:

“Αγάπη είναι να δίνεις ό,τι δεν έχεις.”

Eυχαριστούμε το Δαμιανό για τη συμμετοχή του στην ομάδα εργασίας στο δρόμο, στις εκδηλώσεις μας και στην προετοιμασία του υλικού που διανέμεται στους ωφελούμενους.