ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Λάζαρος Αντωνιάδης 

Αγαπημένη φράση:

“Ο εθελοντισμός είναι ένα έργο που το κάνω με ευχαρίστηση και δεν το βαριέμαι ποτέ.”

Ευχαριστούμε το Λάζαρο για τη συμμετοχή του στις ομάδες εργασίας στο δρόμο και στις δράσεις ενημέρωσης της “Θετικής Φωνής” και των “Checkpoint”.