21 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΗΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Εικόνα για το άρθρο “ΣΗΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ”

Συνάντηση εργασίας με τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ελένη Νιαρχάκου είχε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας.

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου παρουσίασε στην κ. Νιαρχάκου τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου που οδήγησαν στην ικανοποίηση από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, του αιτήματος για την απαλοιφή του πεδίου της ιατρικής γνωμάτευσης των ΚΕ.Π.Α. στο σύστημα «Taxisnet». Η κ. Νιαρχάκου συμφώνησε με τη «Θετική Φωνή ότι στην προκειμένη περίπτωση αρκεί η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας και είναι περιττή η παράθεση της γνωμάτευσης ή στοιχείων της. Δεσμεύτηκε επίσης για την τροποποίηση του λογισμικού συστήματος των ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να μην εμφανίζεται η γνωμάτευση και για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, όπου είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ κινητικής και άλλων μορφών αναπηρίας.

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη πρόβλεψης για την έκδοση βεβαίωσης απόδοσης ποσοστού αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση, όπου δε θα αναγράφεται η πάθηση. Η κ. Νιαρχάκου επισήμανε ότι και τώρα ένας πολίτης έχει δικαίωμα να ζητήσει τέτοιου είδους βεβαίωση, δεσμεύτηκε ωστόσο ότι θα αποσταλεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, στην οποία είναι τακτικό μέλος η κ. Νιαρχάκου.