3 Οκτωβρίου 2016

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ “TRUVADA” ΩΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ “TRUVADA” ΩΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να εγκρίνει την άδεια κυκλοφορίας του Truvada ως προληπτικής θεραπείας (προφύλαξη πριν από την έκθεση – PrEP) για τη μείωση του ρίσκου έκθεσης στον HIV-1 σε ενήλικες.

Το Truvada είναι το πρώτο αντιρετροϊκό ιδιοσκεύασμα που λαμβάνει έγκριση στην Ευρώπη για την προφύλαξη πριν από την έκθεση (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP), σε συνδυασμό με πρακτικές ασφαλέστερου σεξ, για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της σεξουαλικά μεταδιδόμενης HIV-1 λοίμωξης σε ενήλικες σε υψηλό ρίσκο. Εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2005 για χρήση συνδυαστικά με άλλους αντιρετροϊκούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της HIV-1 λοίμωξης σε άτομα 18 ετών και άνω και επί του παρόντος είναι το συχνότερα συνταγογραφούμενο αντιρετροϊκό σκεύασμα στην Ευρώπη, ως μέρος συνδυαστικής αγωγής.

Η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπει την εμπορική διάθεση του Truvada για PrEP και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται στην έγκριση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών κάθε χώρας ξεχωριστά.

«Τα τελευταία 30 χρόνια, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη θεραπεία της ΗIV λοίμωξης, ωστόσο, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση. Το 2014 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός πρωτοδιαγνωσμένων περιστατικών που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 94% αυτών να αποδίδονται στην μετάδοση μέσω σεξουαλικής επαφής» λέει ο καθηγητής Jean-Michel Molina, MD, PhD, από το Hôpital Saint Louis του Παρισιού και το Πανεπιστήμιο Paris . «Το Truvada για PrEP παρέχει ένα επιπρόσθετο μέσο πρόληψης, το οποίο όταν συνδυαστεί με πρακτικές ασφαλέστερου σεξ, θα βοηθήσει τους ενήλικες σε υψηλό κίνδυνο που δεν έχουν μολυνθεί από HIV να προστατευθούν έναντι του ιού».

Η έγκριση της άδειας κυκλοφορίας βασίζεται στα αποτελέσματα δύο μεγάλων, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών του Truvada, την Pre-Exposure Prophylaxis Initiative (iPrEX) και την Partners PrEP, που διενεργήθηκαν με την χορηγία των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (National institute of Health, NIH) και του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, αντίστοιχα. Στις μελέτες αυτές, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες περιελάμβαναν την κεφαλαλγία, τη στομαχική δυσφορία και την απώλεια βάρους. Η συχνότητα και ο τύπος των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σε συμφωνία με το προφίλ ασφαλείας και ανεκτικότητας του Truvada®, όταν χρησιμοποιείται ως μέρος συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής για τη θεραπεία της HIV-1 λοίμωξης.υρ

Παγκοσμίως, οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες υποστηρίζουν την χρήση της PrEP, σε συνδυασμό με άλλα υπάρχοντα προληπτικά μέτρα, όπως τα προφυλακτικά, για την πρόληψη της σεξουαλικής μετάδοσης του HIV σε ενήλικες σε υψηλό κίνδυνο για λοίμωξη από τον ιό. Το Truvada δεν θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα με άγνωστο ή θετικό αποτέλεσμα για HIV-1 λοίμωξη, καθώς από μόνο του δεν αποτελεί πλήρη αγωγή για τη θεραπεία του HIV-1 και έχουν εμφανιστεί μεταλλάξεις του HIV-1 που επιφέρουν αντοχή σε άτομα με μη ανιχνεύσιμη HIV-1 λοίμωξη που ελάμβαναν μόνο Truvada.

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Truvada έχει λάβει έγκριση για PrEP στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Κένυα, το Περού, τη Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.