1 Νοεμβρίου 2016

ΤΑ “CHECKPOINT” ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Εικόνα για το άρθρο “ΤΑ “CHECKPOINT” ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ”

Το “European Centre for Disease Prevention and Control” συγκάλεσε στις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Στοκχόλμη, μια διαβούλευση ειδικών για να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η παρακολούθηση της εξέτασης για τον HIV θα μπορούσε να βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παρέχει σημαντικές στρατηγικές πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν τις στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με την HIV εξέταση.

Οι στόχοι της διαβούλευσης όπου συμμετείχαν και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξετάσης “Checkpoint” της Ελλάδας ήταν:

– Οι ειδικοί να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με την παρακολούθηση της HIV εξέτασης.

– Να εξετάσουν την ανάγκη, το πεδίο εφαρμογής και το αν είναι εφικτό να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο γα την παρακολούθηση της HIV εξέτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Να διατυπώσουν συστάσεις αναφορικά με τη βελτίωση της παρακολούθησης της HIV εξέτασης.

Ο HIV εξακολουθεί να αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και παρά τις συντονισμένες προσπάθειες πρόληψης, ο ετήσιος αριθμός των νέων διαγνώσεων HIV έχει παραμείνει σταθερός κατά την τελευταία δεκαετία. Η επέκταση των προσπαθειών για αύξηση της εξέτασης υπήρξε στο επίκεντρο αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα για τις υπηρεσίες εξέτασης και διάγνωσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. παραμένουν πολύ περιορισμένα (αριθμός των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν) και δεν παρέχουν επαρκή δεδομένα για την αξιολόγηση των προσπαθειών εξέτασης.

Τα τελευταία χρόνια, το UNAIDS έχει θέσει το φιλόδοξο στόχο του «90-90-90» σε μια προσπάθεια για τον εξορθολογισμό των προσπαθειών να σταματήσει η επιδημία. Οι δύο τελευταίοι στόχοι (90% των διαγνωσθέντων να λαμβάνουν θεραπεία και το 90% από αυτούς να επιτυγχάνουν πλήρη καταστολή του ιού) είναι πιθανόν να επιτευχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, καθώς και τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρακολούθηση των υπηρεσιών εξέτασης για HIV έχει αναγνωριστεί από ομάδα ειδικών στο ECDC και από το δίκτυο της HIV επιδημιολογικής επιτήρησης ως ένας από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας όπου ο οργανισμός θα μπορούσε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ για τον εξορθολογισμό και την τυποποίηση της συλλογής δεδομένων αναφορικά με την HIV εξέταση σε όλη την περιοχή.