7 Νοεμβρίου 2016

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016”

Γιώργος Γκογκίδης

Αγαπημένη φράση:
«Μην ικανοποιείς ποτέ την περιέργεια των περίεργων»

Ευχαριστούμε το Γιώργο για την ενεργή συμμετοχή του στο streetwork αλλά και στη στελέχωση της γραμματείας του “Thess Checkpoint” καθώς και στη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των ωφελούμενων.