14 Νοεμβρίου 2016

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ”

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του από 12 Νοεμβρίου 2016 δελτίου τύπου του Υπουργείου Υγείας, καθιστούμε σαφές πως ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των δεσμεύσεων αναφορικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης των οροθετικών ατόμων στις εξετάσεις τους.

Ο Σύλλογος μας στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που φέρει στο επίκεντρό της τη διαφάνεια, το δημόσιο συμφέρον, αλλά και τα δικαιώματα του ασθενή. Για το λόγο αυτό, επικροτούμε την πολιτική απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων, εφιστούμε όμως την προσοχή σχετικά με την ανάγκη η διαδικασία αυτή να μην επηρεάσει μεσοπρόθεσμα αρνητικά την πρόσβαση των ασθενών στις εξετάσεις τους.

Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει σε συναντήσεις μας με τον κ. Ξανθό και σε επιστολές που αποστείλαμε προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, παράλληλα με τη διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να διατεθούν τα ανάλογα κονδύλια που να καλύπτουν τις συσσωρευμένες και τρέχουσες ανάγκες των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς της χώρας σε αντιδραστήρια. Σημειώνουμε πως μόνο στο Ε.Κ.Α.Ρ. Αθηνών λιμνάζουν ήδη πάνω από 4.000 δείγματα αίματος και προστίθενται καθημερινά στο άθροισμα νέες εκκρεμείς εξετάσεις.

Η περαιτέρω κωλυσιεργία στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Υγείας θα μας αναγκάσει πλέον να αναζητήσουμε την προάσπιση του δικαιώματός μας στην υγεία στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε ήδη στην πρόταση μελών του και σε περίπτωση που χρειαστεί, προτίθεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα και να παρέχει νομική συμπαράσταση σε κάθε οροθετικό πολίτη που θα θελήσει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Απαιτούμε το πρόβλημα να επιλυθεί άμεσα και οριστικά βάσει των δεσμεύσεων και του χρονοδιαγράμματος του Υπουργείου και παραμένουμε σε εγρήγορση μέχρι την υλοποίηση των εξαγγελιών που θα επιτρέψουν και πάλι την πρόσβασή μας στις εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την υγεία και την ίδια μας τη ζωή.