2 Δεκεμβρίου 2016

Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα για το άρθρο “Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος χαιρετίζει την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του νόμου για την ίση μεταχείριση ανθρώπων.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκές οδηγίες για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, κ.α.

Το πρώτο μέρος του νόμου αναφέρεται στην Αρχή της ίσης μεταχείρισης και κινείται στην ίδια γραμμή με πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν η καθιέρωση του Συμφώνου Συμβίωσης, η κατάργηση του αξιοποίνου των ομοφυλοφιλικών πράξεων που δεν ενέχουν θέση βίας ή δεν αφορούν ανήλικους, το άρθρο 347 του Ποινικού Κώδικα και η ενίσχυση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας.

Προς επίρρωση των συνταγματικών αρχών της ισονομίας, ισοπολιτείας και της ισότητας και με γνώμονα την επέκταση του πεδίου προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, ο νέος νόμος διευρύνει το ελάχιστο πεδίο διακρίσεων που προέβλεπαν ευρωπαϊκές οδηγίες, για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε θέματα εργασίας, απασχόλησης, πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η αιτία διακρίσεως “αναπηρία” που προέβλεπε ο Νόμος 3304/2005, συμπληρώνεται πλέον με εκείνη της «χρόνιας πάθησης», έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και οι ασθένειες εκείνες που προκύπτουν είτε από παθήσεις είτε από ατύχημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι στην αιτιολογική έκθεση, επισημαίνεται πως μεταξύ των χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβάνεται και η οροθετικότητα, διότι ακόμη και με τη Διεθνή Σύσταση Εργασίας 200 (2010) για το HIV/AIDS και τον κόσμο της εργασίας, αναγνωρίζεται ως γενική αρχή ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση ή στιγματισμός εργαζομένων, αιτούντων εργασία, λόγω της κατάστασης της υγείας τους ως προς τον HIV.