Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ξένια Γκόγκα

Αγαπημένη φράση:

«Η ομορφιά βρίσκεται κρυμμένη στα πιο απρόσμενα μέρη!»

Ευχαριστούμε την Ξένια για την σταθερή και ενεργή συμμετοχή της σε όλες σχεδόν τις δράσεις του Συλλόγου και ιδιαίτερα για την πολύτιμη βοήθειά της κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης.