22 Δεκεμβρίου 2016

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ “FLASH! PREP IN EUROPE”

Εικόνα για το άρθρο “ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ “FLASH! PREP IN EUROPE””

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η PREP;

Το ακρωνύμιο PrEP (pre-exposure prophylaxis δηλαδή προφύλαξη πριν την έκθεση) αναφέρεται στη χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων για τον HIV από ένα μη οροθετικό άτομο για λόγους πρόληψης, δηλαδή,
για να αποφευχθεί η μόλυνση από τον ιό του HIV. Το Truvada είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο φάρμακο
που χρησιμοποιείται ως PrEP. Τον Οκτώβρη του 2016 η Γαλλία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου η PrEP μπορούσε να συνταγογραφηθεί από γιατρό και να καλυφθούν τα έξοδα. Η PrEP δεν προσφέρει προστασία από άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δεν πρέπει να προκαλείται σύγχυση μεταξύ PrEP και PEP (post-exposure prophylaxis, δηλαδή προφύλαξη μετά την έκθεση ή αλλιώς «θεραπεία εκτάκτου ανάγκης»), η οποία αποτελεί έναν συνδυασμό αντιρετροϊκών φαρμάκων για να αποφευχθεί η μόλυνση από τον HIV μετά την έκθεση στον ιό.

ΠΟΙΟΙ HΤΑΝ ΟΙ ΣΤOXΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚHΣ EΡΕΥΝΑΣ “FLASH! PREP ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”;

Ο στόχος της έρευνας ήταν να κατανοηθούν καλύτερα η γνώση, η στάση απέναντι στο ζήτημα και η προθυμία να χρησιμοποιήσει κάποιος PrEP στην Ευρώπη, προς εκμετάλλευση των πορισμάτων στην χάραξη της πολιτικής για τη σεξουαλικη υγεία.

Η έρευνα “Flash! PrEP” έλαβε χώρα παράλληλα σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες από τη 15η Ιουνίου έως τη 15η Ιουλίου.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος χάρη στη διαφήμιση και προώθηση της έρευνας σε εφαρμογές / ιστοσελίδες γνωριμιών, στο Facebook και στο Twitter, στις σελίδες ΜΚΟ που αναμείχθηκαν στο πρόγραμμα, σε διαδικτυακούς ιστότοπους με κοινό LGBTI και μέσω της διανομής καρτών και φυλλαδίων σε σχετικές δραστηριότητες.

Συνολικά έλαβαν μέρος στην έρευνα 15.880 άτομα και 494 από την Ελλάδα. Το 92% ήταν άνδρες.

Το 37% είπε πως γνώριζε τι είναι η PrEP και πριν τη συμμετοχή στην έρευνα. Ανάμεσά τους το 80% γνώριζε ορθά τι είναι η PrEP. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που δεν είχαν ορθή γνώση, η σύγχυση ανάμεσα σε PEP και PrEP ήταν η πιο συχνή.

Το 44% θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει PrEP.

Σχεδόν το 80% πίστευε πως η PrEP θα έπρεπε να λαμβάνεται στο πλαίσιο ενός πλήρους πακέτου πρόληψης (συχνές εξετάσεις για HIV, εξετάσεις και θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, υποστήριξη από το φιλικό περιβάλλον και ομότιμους κ.α.).

Το 40% των συμμετεχόντων θα ήθελε η PrEP να είναι δωρεάν για αυτούς που την χρειάζονται και το 41% πίστευε πως η PrEP θα έπρεπε να καλύπτεται τουλάχιστον μερικώς από την ασφάλεια υγείας.

Ανάλογα με τη μέθοδο εύρεσης συμμετεχόντων που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση, τα προφίλ των συμμετεχόντων είχαν μεγάλη ποικιλία. Αυτό επηρέασε κατά πολύ τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το επίπεδο γνώσης επηρεάστηκε κατά πολύ από τα προφίλ των συμμετεχόντων, σε ποσοστό μεταξύ 37% και 77%. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που γνώριζαν τι είναι η PrEP και πριν τη συμμετοχή τους στην έρευνα, μια μεγάλη πλειοψηφία γνώριζε ορθά τι είναι η PrEP.

Το ενδιαφέρον προς λήψη της PrEP ήταν υψηλό ανάμεσα στους συμμετέχοντες, αν και αναλογικά χαμηλότερο για τις γυναίκες.

Είναι φανερό πως η PrEP θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες πρόληψης ενός μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πίστευαν πως η PrEP θα πρέπει να λαμβάνεται στα πλαίσια ενός πλήρους
πακέτου πρόληψης (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης από το φιλικό περιβάλλον και ομότιμους).

Μια μεγάλη πλειοψηφία συμμετεχόντων πίστευε ότι η PrEP θα πρέπει είτε να είναι δωρεάν είτε τουλάχιστον να
καλύπτεται μερικώς από την ιατρική ασφάλεια.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα ήθελαν η PrEP να διανέμεται είτε σε οργανώσεις από την κοινότητα ή στα ιατρεία γενικών παθολόγων.

Ένας μη αμελητέος αριθμός συμμετεχόντων χρησιμοποιεί ήδη PrEP ανεπίσημα, συχνά χωρίς την κατάλληλη ιατρική
παρακολούθηση.

Βρείτε εδώ τα συμπεράσματα της έρευνας.