4 Ιανουαρίου 2017

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016”

Γιάννης Σπηλιόπουλος

Αγαπημένη φράση:
“Rebel διάθεση”

Ευχαριστούμε τον Γιάννη για τη σταθερή και ενεργή συμμετοχή του σε όλες σχεδόν τις δράσεις και ομάδες του Συλλόγου, όπως στο Streetwork, στη δομή του Red Umbrella Athens καθώς και στη γραμματεία του “Checkpoint” Αθήνας. Επίσης τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πολύτιμη βοήθειά του κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης.