11 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ “ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εικόνα για το άρθρο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ “ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

Την παρέμβαση του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος προκάλεσε πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά να συμπεριλάβει στις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σε δημοτικό ξενώνα την εξέταση για HIV.

Με επιστολή που στάλθηκε στο Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, η “Θετική Φωνή” καλεί τη δημοτική αρχή να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να τροποποιηθούν τα κριτήρια φιλοξενίας στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας και Διανυκτέρευσης Συνοδών Νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Μεταξά «Η Κοινωνική Μεριμνά».

Βάσει του αποσπάσματος των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Νοεμβρίου 2016, ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τον τροποποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας του Ξενώνα, που προβλέπει ότι για τη φιλοξενία κάποιου άτομου απαιτείται μεταξύ άλλων η προσκόμιση βεβαίωσης από δημόσιο νοσοκομείο ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα όπως ο HIV.

Με δεδομένο ότι ο ΗΙV μεταδίδεται μέσω του αίματος, του σπέρματος, των προσπερματικών, κολπικών και πρωκτικών υγρών και του μητρικού γάλακτος, καθίσταται πρόδηλο πως η κοινωνική επαφή, η κοινή χρήση οικιακών σκευών, τουαλέτας, κλινοσκεπασμάτων και άλλων αντικειμένων δεν αποτελούν τρόπους μετάδοσης του HIV και επομένως ο αποκλεισμός οροθετικών ατόμων από τη φιλοξενία σε έναν ξενώνα όπως αυτός του Δήμου Πειραιά αποτελεί διάκριση και δεν υπηρετεί κανέναν αντικειμενικό σκοπό πέραν του περαιτέρω στιγματισμού των οροθετικών ατόμων και της ανακύκλωσης στερεοτύπων.

Για τους παραπάνω λόγους και σε συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων όπως η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων να κάνει δεκτά οροθετικά άτομα στους ξενώνες φιλοξενίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α. από την 1η Δεκεμβρίου 2014, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος καλεί το Δήμο Πειραιά να προβεί στην τροποποίηση της εν λόγω προϋπόθεσης.