17 Ιανουαρίου 2017

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016

Εικόνα για το άρθρο “ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016”

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας κλίματος ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών του, το Δίκτυο Εθελοντών της “Θετικής Φωνής”, του “Προμηθέα”, των “Checkpoint” και του “Red Umbrella” συνεχίζει και φέτος το θεσμό της ανάδειξης του “Εθελοντή της Χρονιάς”, τιμώντας συμβολικά ένα άτομο που αφιέρωσε τον χρόνο, την ενέργεια και την ψυχή του στο έργο και στις δράσεις μας και στο πρόσωπό του τιμώντας ουσιαστικά όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες των τεσσάρων οργανώσεων.

Για το 2016, εθελοντής της χρονιάς ανακηρύσσεται ο:

Γιάννης Σαπρανίδης

Αγαπημένη φράση:
«To look life in the face»

Ευχαριστούμε το Γιάννη για την ενεργή συμμετοχή του σε διανομές ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών σε σχεδόν όλες τις δράσεις του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια, μέσω της στελέχωσης περιπτέρων, της συνεισφοράς του στη γραμματειακή υποστήριξη στη δομή του “Checkpoint” στη Θεσσαλονίκη, της συμμετοχής του στο street work, καθώς σε όλες τις μεγάλες δράσεις μας κατά τη διάρκεια του 2016.

Γιάννη σε ευχαριστούμε!