19 Ιανουαρίου 2012

Δράσεις μείωσης βλάβης

Εικόνα για το άρθρο “Δράσεις μείωσης βλάβης”

Μετά τη μεγάλη επιδημική έξαρση του HIV που καταγράφηκε στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών την περίοδο 2011-2013, την τελευταία τριετία παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των δηλωθέντων περιστατικών που αφορούσαν στη συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα. Η εμπειρία της προηγούμενης πενταετίας κατέδειξε πως τόσο η πολιτεία, όσο και η κοινωνία των πολιτών οφείλουν να παραμένουν σε εγρήγορση με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη παρεμβάσεων για ζητήματα μείωσης βλάβης, ασφαλέστερης χρήσης, προγραμμάτων υποκατάστασης και απεξάρτησης, καθώς και για ειδικά σχεδιασμένη ενημέρωση για ζητήματα πρόληψης.

Οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης αναφέρονται σε πολιτικές, προγράμματα και πρακτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιβλαβών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σε άτομα που δε μπορούν ή δε θέλουν να διακόψουν τη χρήση.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως εξαιρετικά αποτελεσματικές σε θέματα πρόληψης μεταδοτικών νόσων όπως οι ηπατίτιδες B και C και το HIV/AIDS, υπερδοσολογίας και θανάτων, αλλά και συνολικά στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης ουσιών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες

Από την αρχή της επιδημικής έκρηξης ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος ανέπτυξε στοχευμένες δράσεις μείωσης βλάβης και προαγωγής της πρόληψης προς τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Αριστοτέλης» που παρείχε υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης στη συγκεκριμένη ομάδα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα συμμετείχαμε στην Εθνική Επιτροπή κατά των Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, το «18 Άνω» και άλλους εταίρους πιέζουμε στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των προγραμμάτων απεξάρτησης, υποκατάστασης και μείωσης της βλάβης και παρέχουμε στους ωφελούμενους των δομών τη δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για HIV και ηπατίτιδες Β και C.

Οι συνέργειες μας στο πεδίο της μείωσης της βλάβης επεκτείνονται και στις οργανώσεις που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών, με τη συμμετοχή μας στην Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες. Επίσης συμμετέχουμε στο «Δίκτυο Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» σε συνεργασία με 12 οργανώσεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων.