14 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ “RED UMBRELLA ATHENS” ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ “NSWP – GLOBAL NETWORK OF SEX WORK PROJECTS”

Εικόνα για το άρθρο “ΤΟ “RED UMBRELLA ATHENS” ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ “NSWP – GLOBAL NETWORK OF SEX WORK PROJECTS””

Η δομή “Red Umbrella Athens” αποτελεί πλέον επίσημο μέλος τoυ παγκόσμιου δικτύου “NSWP – Global Network of Sex Work Projects” .

Το “NSWP – Global Network of Sex Work Projects” αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία που υποστηρίζει τη φωνή των εργαζομένων στο σεξ και σκοπός του είναι να συνδέσει την κάθε τοπική συλλογικότητα που εργάζεται στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης και υποστήριξης των εργαζομένων στο σεξ με άλλες. Τα μέλη του “NSWP” είναι τοπικές, εθνικές ή περιφερειακές οργανώσεις από την Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη, τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική καθώς και την Καραϊβική.

Το έργο του “NSWP” βασίζεται σε τρεις βασικές αξίες:

  • – Την αποδοχή της εργασίας στο σεξ ως μια κανονική εργασία όπως και όλες οι άλλες
  • – Την αντίσταση σε όλες τις μορφές ποινικοποίησης και άλλων νομικών κωλυμάτων που επηρεάζουν την εργασία στο σεξ (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο σεξ, τους πελάτες, τις οικογένειες, τους συνεργάτες και τους φίλους τους).
  • – Τη στήριξη της αυτο-οργάνωσης και του αυτο-προσδιορισμού των εργαζομένων στο σεξ.

 

Η δομή “Red Umbrella Athens” λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Είναι ένα project ενδυνάμωσης και υποστήριξης ατόμων που εργάζονται στο σεξ στο δρόμο, το οποίο έχει σχεδιαστεί και παρέχει υπηρεσίες από και προς την κοινότητα (Community-led Services). Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας για θέματα σεξουαλικής υγείας, η προαγωγή της τακτικής εξέτασης, η μείωση βλάβης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, η προώθηση διεκδικήσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματά τους και η ενδυνάμωση των εργαζόμενων στο σεξ στη βάση των ομοτίμων.