2 Μαρτίου 2017

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017”

Αλέξανδρος Βλαχάκης

Αγαπημένη φράση:
Όλοι φοβούνται ό,τι δεν μπορούν να καταλάβουν

Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο για τη σταθερή και ενεργή συμμετοχή του στις δράσεις του Συλλόγου, την γραμματειακή υποστήριξη που προσφέρει στο “Checkpoint” Αθήνας καθώς και στην καταχώρηση φορμών.

Τον ευχαριστούμε πολύ!