ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η “Θετική Φωνή” συμμετείχε σε συνάντηση με την Εθνική Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά, κ. Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, που είχαν την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 εκπρόσωποι της ελληνικής Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες μετά από σχετικό αίτημα των συνεργαζόμενων οργανώσεων. Η συνάντηση άνοιξε με συζήτηση γύρω από το έργο, τη βασική επιδίωξη και τους στόχους της Πλατφόρμας. Στη συνέχεια η Εθνική Συντονίστρια μας ενημέρωσε αναλυτικά για μια πληθώρα σημαντικών θεμάτων, όπως:

  • – τις δράσεις του Γραφείου της κατά την τριετία 2013-2016,
  • – τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,
  • – τα συμπεράσματα της προεδρίας της Σλοβακίας στην Οριζόντια Ομάδα Ναρκωτικών,
  • – τις προτεραιότητες της προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
  • – τη συμμετοχή της χώρας μας στην 60η συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ (CND)

Από τη συζήτηση προέκυψε πως οι δράσεις του Γραφείου της Εθνικής Συντονίστριας κατά την τριετία 2013-2016 επικεντρώθηκαν κυρίως στην εκπροσώπηση της χώρας μας στο εξωτερικό. Για το ίδιο διάστημα, σε εθνικό επίπεδο υπάρχει στασιμότητα των εξελίξεων, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε αγκυλώσεις αναφορικά με τη συνεργασία των αντίστοιχων αρμόδιων θεσμικών οργάνων προς την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τους, έτσι όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 4139/2013. Όπως έχουμε πολλές φορές τονίσει με δελτία τύπου και παρεμβάσεις μας ως Kοινωνία των Πολιτών και επιβεβαιώθηκε ξανά και σε αυτή τη συνάντηση, η χώρα μας δεν διαθέτει εγκεκριμένο και επίσημο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά.

Τέλος, η Εθνική Συντονίστρια τόνισε τη σημασία της ενεργής συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στο διάλογο με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και δεσμεύθηκε στην πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων με την Πλατφόρμα μας στο πλαίσιο της ενημέρωσης.