15 Απριλίου 2017

Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ EATG ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GILEAD ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PREP

Εικόνα για το άρθρο “Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ EATG ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GILEAD ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PREP”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας χαιρετίζει τη δημόσια παρέμβαση του “European AIDS Treatment Group” και του “The PrEP in Europe Initiative” προς την εταιρεία “Gilead”, αναφορικά με την πρόσβαση των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών στην προφυλακτική θεραπεία (PrEP) για τον HIV.

Μετά τη Γαλλία και τη Νορβηγία, πρόσφατα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Σκωτίας ενέκρινε τη χορήγηση του σκευάσματος “Truvada” για PrΕP, σε συνέχεια των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συστημάτων υγείας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναγνωρίζουν το σπουδαίο ρόλο της PrEP στην αναχαίτιση της μετάδοσης του ιού, αδυνατούν να καλύψουν το οικονομικό κόστος με τις σημερινές τιμές του φαρμάκου.

Για το λόγο αυτό, θα ήταν ευκταίο τόσο το πρωτότυπο σκεύασμα, όσο και τα γενόσημά του που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2017, να ακολουθούν διαφορετική κοστολόγηση όταν διατίθενται για θεραπεία σε οροθετικά άτομα και όταν διατίθενται ως προληπτική αγωγή, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όσων επιθυμούν να λάβουν PrEP. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να υιοθετηθεί τόσο από την εταιρεία του πρωτότυπου φαρμάκου, όσο και από τις εταιρείες παραγωγής γενοσήμων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η EATG καλεί την εταιρεία “Gilead” να παραχωρήσει οικειοθελώς το Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας του Truvada (σε όποιες Ευρωπαϊκές χώρες αυτό ισχύει), ανοίγοντας έτσι άμεσα το δρόμο για την πρόσβαση στην PrEP σε τιμές προσιτές για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Όπως έχουμε σημειώσει και σε προηγούμενη ανακοίνωση μας, στην Ελλάδα η γενόσημη μορφή του φαρμάκου θα είναι διαθέσιμη από το φθινόπωρο του 2017. Για το λόγο αυτό είναι κρίσιμο να προχωρήσει η συζήτηση για τη δυνατότητα πρόσβασης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν την προληπτική αγωγή.