9 Μαΐου 2017

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017”

Βασίλης Χαντζής

Αγαπημένη φράση:
“Αν η ζωή σου ήταν ταινία, θα την έβλεπες;

Ευχαριστούμε τον Βασίλη για την ενεργή και σταθερή συμμετοχή του στη δομή “Red Umbrella Athens”, τη συμμετοχή του στην εργασία στο δρόμο (streetwork), τη γραμματειακή υποστήριξη που προσφέρει στη δομή του “Checkpoint” στην Αθήνα καθώς και την παρουσία του σχεδόν σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου.

Τον ευχαριστούμε πολύ!