1 Ιουνίου 2017

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ PREP

Εικόνα για το άρθρο “Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ PREP”

Στις 29 Μαΐου η Πορτογαλία έγινε η πέμπτη χώρα στην Ευρώπη, η οποία ανακοίνωσε την εισαγωγή της προφυλακτικής αγωγής PrEP ως ένα ακόμα εργαλείο πρόληψης για τον HIV, που καλύπτεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η PrEP σε ατομικό επίπεδο μειώνει δραστικά το ρίσκο μετάδοσης του HIV και αυξάνει το αίσθημα ελέγχου και ως εκ τούτου έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ατόμου που τη λαμβάνει. Επομένως η συνεισφορά της στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας κρίνεται πολύ σημαντική.

Τον Αύγουστο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αποδοχή της χρήσης Truvada® ως προφυλακτική αγωγή PrEP και στις 28 χώρες της Ε.Ε. Το κάθε κράτος-μέλος έχει τώρα την ευθύνη να διασφαλίσει την εισαγωγή της PrEP στα εθνικά συστήματα υγείας.

Δεδομένου ότι το Truvada® «χάνει» το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον Ιούλιο του 2017, θα πρέπει να αναμένονται περισσότερες εισαγωγές γενοσήμων στην αγορά. Το κύριο εμπόδιο είναι ακόμα η τιμή, η οποία παραμένει σχετικά υψηλή και δεν είναι προσιτή χωρίς ασφάλιση υγείας. Ο ρόλος των ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών υπήρξε και θα είναι κρίσιμος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όχι μόνο υποστηρίζοντας περισσότερες επιλογές πρόληψης αλλά και ενισχύοντας την πρόσβαση κοινοτήτων στην PrEP.

 

ΠΗΓΗ: http://www.aidsactioneurope.org/en/news/prep-europe-who-next?ct=t(AIDS_ACTION_EUROPE_trainings_on_affordab9_30_2016)