29 Ιουνίου 2017

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΜΑΪΟΣ 2017

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΜΑΪΟΣ 2017”

Ορέστης Βραβοσινός

Αγαπημένη φράση:
«Υπάρχεις μόνο αν η απουσία σου θα έκανε διαφορά»

Ευχαριστούμε τον Ορέστη για την ενεργή συμμετοχή του στην ομάδα εργασίας στο δρόμο, στην ομάδα προετοιμασίας υλικού, σε εξωτερικές δράσεις του Συλλόγου καθώς και σε ενημερωτικά σεμινάρια/εκπαιδεύσεις.

Τον ευχαριστούμε πολύ!