23 Ιουνίου 2017

Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ CIVIL SOCIETY FORUM ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Εικόνα για το άρθρο “Η “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ CIVIL SOCIETY FORUM ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ”

Στις 20 και 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εξαμηνιαία συνάντηση των φορέων και οργανώσεων που συμμετέχουν στο Civil Society Forum της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Λουξεμβούργο.

Η “Θετική Φωνή” συμμετείχε στη συνεδρίαση κατά την οποία συζητήθηκαν τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα για τον HIV, τις ηπατίτιδες και τη φυματίωση στην Ευρώπη, η πρόσβαση στις εξετάσεις και στη θεραπεία, ο ρόλος και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, η βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης θέματα όπως η ανάγκη για των εκσυγχρονισμό των εθνικών νομοθεσιών για την εργασία στο σεξ, ο αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων από τα συστήματα υγείας και το ασαφές νομικό καθεστώς για τη γρήγορη εξέταση (rapid test) και την αυτοεξέταση (self-testing).

Στην τοποθέτησή του ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας παρουσίασε τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών του στην παροχή υπηρεσιών εξέτασης για HIV και ηπατίτιδες Β και C, στην προσέγγιση ευάλωτων ομάδων, στην αλλαγή της νομοθεσίας για την εργασία στο σεξ και διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα και στις εξετάσεις τους.

Το «Civil Society Forum» είναι ένα άτυπο συμβουλευτικό όργανο που ιδρύθηκε το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΚΟ και των συλλογικοτήτων των οροθετικών ατόμων στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για θέματα HIV/AIDS.