14 Ιουλίου 2017

ΔΙΕΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2015-2016

Εικόνα για το άρθρο “ΔΙΕΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2015-2016”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή” παρουσιάζει τον απολογισμό δράσεων για τη διετία 2015-2016. Σε μία έκδοση 120 σελίδων παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων, των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων του Συλλόγου, με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, χρηστικούς πίνακες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει κεφάλαια που αντιστοιχούν σε όλα τα πεδία ενασχόλησης της “Θετικής Φωνής”, όπως η προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων, οι υπηρεσίες ενδυνάμωσης, το πρόγραμμα μείωσης βλάβης, η εργασία στο δρόμο, ο εθελοντισμός και οι συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σημαντικό μέρος του απολογισμού είναι αφιερωμένο στα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης “Checkpoint” και στο ρόλο τους στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, ως μία δομή που δημιουργήθηκε από την κοινότητα. Στα σχετικά κεφάλαια παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ωφελούμενων και των εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί, τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης των ευάλωτων ομάδων και του γενικού πληθυσμού, την προαγωγή της εξέτασης στην περιφέρεια, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε χώρες του εξωτερικού.

Τέλος ο απολογισμός περιλαμβάνει ενότητες με τις στοχευμένες παρεμβάσεις της “Θετικής Φωνής” για την προσέγγιση ομάδων που πλήττονται δυσανάλογα από τον HIV, όπως οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο σεξ, τα τρανς άτομα, οι κρατούμενοι και οι αποφυλακισμένοι και οι ρομά.

Η έκδοση και η δημοσίευση απολογισμού αποσκοπεί στην ενημέρωση τόσο των μελών του Συλλόγου, όσο και ευρύτερα του κοινού για τα πεπραγμένα κατά την προηγούμενη διετία και ενισχύει τους όρους συμμετοχικότητας και διαφάνειας πάνω στους οποίους είναι δομημένες οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της “Θετικής Φωνής”.

Βρείτε εδώ τον απολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή και καλή ανάγνωση!