3 Αυγούστου 2017

O ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Εικόνα για το άρθρο “O ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2017”

Γιώργος Γδύσης

Αγαπημένη φράση:
Beauty fades, dumb is forever.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την υποστήριξή του στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες του Δικτύου Εθελοντών στη Θεσσαλονίκη και κυρίως για τη συμμετοχή του στη συσκευασία και διανομή προφυλακτικών και ενημερωτικού υλικού, στο πλαίσιο της εργασίας στο δρόμο.