Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Γιώτα Παπαδημακοπούλου

Αγαπημένη φράση:
Κάνε την κάθε μέρα ν’ αξίζει!

Ευχαριστούμε τη Γιώτα για τη σημαντική της βοήθεια στην ομάδα μεταφράσεων του Δικτύου Εθελοντών, καθώς έχει αναλάβει μεγάλο όγκο κειμένων προς μετάφραση και έχει ανταποκριθεί άριστα και έγκαιρα σε κάθε αρμοδιότητά της.