Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Χρήστος Τσολάκης

Αγαπημένη φράση:
Το να θυμάμαι είναι για εμένα μια κρυφή λατρεία!

Ευχαριστούμε τον Χρήστο για τη συμμετοχή του στις δράσεις διανομής ενημερωτικού υλικού και δωρεάν προφυλακτικών στη Θεσσαλονίκη και φυσικά για την βοήθειά του στη γραμματεία του “Checkpoint” της Θεσσαλονίκης!