9 Οκτωβρίου 2017

Η «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ

Εικόνα για το άρθρο “Η «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας χαιρετίζει τη διαδικασία ψήφισης από τη Βουλή των Ελλήνων της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη χώρας μας, που θα θέσει τον ορισμό της ταυτότητας φύλου σε μία νέα βάση, με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας του ατόμου και των χαρακτηριστικών του φύλου που βιώνει.

Η νομοθετική κατοχύρωση αποτελεί βασική παράμετρο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων και κάθε πολίτη και προϋπόθεση που θα συμβάλει στην κοινωνική συμπερίληψη, αλλά και στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους. Τα τρανς άτομα είναι πιο ευάλωτα και περισσότερο εκτεθειμένα στη βία και τις διακρίσεις σε κάθε τομέα της ζωής τους. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία γεφυρώνει την αναντιστοιχία ανάμεσα στο φύλο τους και σε αυτό που αναγράφεται στα δημόσια έγγραφα, αλλά κυρίως αποτελεί μία έμπρακτη αναγνώριση του δικαιώματός τους στον αυτοπροσδιορισμό.

Μέχρι σήμερα, 19 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει διαδικασία αλλαγής της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση ή στείρωση, καθώς τα συγκεκριμένα προαπαιτούμενα συνιστούν είδη βασανιστηρίων.

Η «Θετική Φωνή» επισημαίνει ωστόσο πως το συγκεκριμένο νομοθέτημα αποτελεί μόνο ένα βήμα στην κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των τρανς ατόμων. Η ισότιμη πρόσβασή τους στην παιδεία, την εργασία και σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα θέματα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξάλειψη του στίγματος, της περιθωριοποίησης και των περιστατικών βίας που συχνά βιώνουν τα τρανς άτομα στην Ελλάδα.

Χαιρετίζουμε τέλος, τη στάση τόσο των πολιτικών, όσο και όλων των πολιτών που δημόσια υποστήριξαν το γενναίο αυτό βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.