1 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΜΑΣ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ!

Εικόνα για το άρθρο “ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΜΑΣ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ!”

Η “Θετική Φωνή” και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης “Checkpoint” συμμετέχουν στην πρώτη Πανευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα Εργαζομένων Υγείας στη Κοινότητα – “ECHOES”. Η εν λόγω έρευνα η οποία στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης προς τους άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άλλους άνδρες, διεξάγεται διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε 16 διαφορετικές γλώσσες και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας 2014 – 2020. 

Ο όρος “εργαζόμενος/-η υγείας στη κοινότητα” χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε όσα άτομα δεν εργάζονται σε δημόσιους-κρατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα εν λόγω άτομα συχνά αναφέρονται και ως εργαζόμενοι εκτός δομής/στο πεδίο, προαγωγοί υγείας, άνθρωποι που κάνουν παροχή υπηρεσιών υγείας από “ομότιμο προς ομότιμο”, σύμβουλοι υγείας σε οργανώσεις από τη κοινότητα κ.α. Ως εκ τούτου, η έρευνα αφορά σε οποιαδήποτε οργάνωση ή άτομο προερχόμενο από την κοινότητα, που παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη σεξουαλικής υγείας γύρω από το HIV/AIDS, τις ιογενείς ηπατίτιδες και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) υποστηρίζοντας ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους άνδρες, καθώς και άλλους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες.

Τα ευρήματα της πρωτοποριακής έρευνας “ECHOES” θα χρησιμοποιηθούν για να κατανοήσουμε ποιοι ακριβώς είναι οι εργαζόμενοι υγείας στην κοινότητα στην Ευρώπη, ποιος είναι ο ρόλος τους και πώς επηρεάζουν τη σεξουαλική υγεία των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τον εντοπισμό των φραγμών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, καθώς και για τον εντοπισμό των αναγκών της περαιτέρω κατάρτισής τους.

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από την ομάδα “ECHOES” του Πανεπιστημίου του Brighton και επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές της καθημερινής δραστηριότητας των εργαζομένων υγείας στην κοινότητα, των πεποιθήσεών τους, του επιπέδου γνώσεων και εμπειριών τους.

Για την ολοκλήρωση της έρευνας θα χρειαστείς περίπου 15-20 λεπτά. Η έρευνα διεξάγεται διαδικτυακά μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Αν λοιπόν είσαι και εσύ “εργαζόμενος/-η υγείας στην κοινότητα” υποστηρίζοντας ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους άνδρες και άλλους ΑΣΑ είτε εθελοντικά, είτε έμμισθα, μπορείς να λάβεις μέρος στην έρευνα.

Απάντησε εδώ στο ερωτηματολόγιο στα ελληνικά.