7 Νοεμβρίου 2017

Η ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Εικόνα για το άρθρο “Η ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών και όλων των πολιτών εν γένει στις θεραπείες που είναι απαραίτητες για τη ζωή και την υγεία τους.

Η απόσυρση του σκευάσματος Cotellic (cobimetinib) από τη θετική λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώνει την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών και κοινά αποδεκτών πολιτικών για το φάρμακο και περαιτέρω δόμησης σχέσεων διαλόγου και εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, της πολιτείας, των φαρμακευτικών εταιρειών, των γιατρών, των φαρμακοποιών και των ίδιων των ασθενών.

Η προσπάθεια ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας που γίνεται από το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να είναι ασθενοκεντρική και να χαράσσεται με γνώμονα τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και στις απαραίτητες θεραπείες. Ο εξορθολογισμός και η σταθεροποίησή της φαρμακευτικής δαπάνης οφείλει να συνοδεύεται και από μεταρρυθμίσεις που υπηρετούν μεν τους δημοσιονομικούς στόχους, θέτουν όμως παράλληλα και πρώτιστα στο επίκεντρό τους τον ίδιο τον ασθενή. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται:

– Η τήρηση των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και η διασύνδεση τους με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στη διαβούλευση για την επικαιροποίησή τους θα πρέπει να συμμετέχουν και οι οργανώσεις ασθενών, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

– Η εφαρμογή και η αξιοποίηση συστημάτων αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (HTA), με τη συμμετοχή και πάλι των επιστημονικών εταιρειών και των οργανώσεων ασθενών. 

– Η δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για τις ασθένειες εκείνες που θα κριθεί απαραίτητο μετά από διάλογο όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

– Η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες χάραξης πολιτικών υγείας και στις επιτροπές λήψης αποφάσεων. 

Καλούμε τις φαρμακευτικές εταιρείες και στη συγκεκριμένη περίπτωση την εταιρεία «Roche» να παραμείνουν ενεργά στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου. Επισημαίνουμε ωστόσο, πως ο διάλογος αυτός δε μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο ανάμεσα στην πολιτεία και στη φαρμακοβιομηχανία. Οι ιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι, αλλά και η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα οφείλουν να λάβουν θέση και να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους για το θέμα, που αποτελεί μία μόνο έκφανση της φαρμακευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να επιμείνουν στην εξεύρεση μίας άμεσης λύσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα στη συγκεκριμένη αγωγή, αλλά και όλων των πολιτών στις απαραίτητες για τη ζωή θεραπείες τους. Παράλληλα, θα πρέπει από κοινού να εργασθούν για την αποφυγή αντίστοιχων μελλοντικών τετελεσμένων καταστάσεων, στη βάση ότι η καθολική και απρόσκοπτη διάθεση κάθε φαρμάκου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο.