Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Μαρίνα Παναγιωτίδη

Αγαπημένη φράση:
Όλα καλά θα πάνε. Μάλλον!

Ευχαριστούμε τη Μαρίνα για τη συμμετοχή της στις δράσεις διανομής ενημερωτικού υλικού και δωρεάν προφυλακτικών στην Αθήνα, καθώς και στην ομάδα του “Red Umbrell Athens”.