19 Δεκεμβρίου 2017

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εικόνα για το άρθρο “Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ”

Η αγωνία όσων ζούμε με HIV για την υγεία μας επιτείνεται εδώ και περίπου δύο χρόνια, καθώς συνεχίζουμε να μην έχουμε πρόσβαση στις εξετάσεις μας. Η «Θετική Φωνή» έχει θέσει επίμονα, επανειλημμένα και σε κάθε τόνο την ανάγκη αποκατάστασης της πρόσβασής μας στις εξετάσεις για τη μέτρηση του ιικού φορτίου και της γονοτυπικής αντοχής, καθώς δε νοείται ολοκληρωμένη θεραπεία χωρίς αυτές.

Με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση που υπήρξε για την προμήθεια των αντιδραστηρίων μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στις 12 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας διατυπώνει τους παρακάτω προβληματισμούς:

– Για τους ανθρώπους που ζούμε με HIV και για κάθε πολίτη, η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης δεν έχει κομματική ταυτότητα. Η κυβέρνηση και τα κόμματα που διαχειρίζονται την εξουσία έχουν την πολιτική ευθύνη των πράξεων ή των παραλείψεών τους και κρίνονται όχι για τις εκπεφρασμένες προθέσεις τους, αλλά για τα αποτελέσματα που παράγουν.

– Το γεγονός πως ο προηγούμενος διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε το ΚΕΕΛΠΝΟ το Φεβρουάριο του 2012 δεν τελεσφόρησε μέσα σε μία τριετία, επειδή οι συμμετέχουσες εταιρείες προσέφυγαν με χρονοβόρες ενστάσεις στη Δικαιοσύνη, θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο και όχι ένα συμπληρωματικό στοιχείο της δημόσιας συζήτησης. Αν για την περάτωση ενός διεθνούς διαγωνισμού απαιτούνται τέτοιοι χρόνοι, τότε τι κάνει την Πολιτεία να αισιοδοξεί ότι ο επικείμενος διεθνής διαγωνισμός, που ακόμη δεν έχει προκυρηχθεί, θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα;

– Ακριβώς λόγω αυτών των καθυστερήσεων, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας πιέζει εδώ και ενάμιση χρόνο για την εφαρμογή μίας μεσοπρόθεσμης λύσης μέχρι την περάτωση των διαγωνισμών. Η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος αποτελούν προτεραιότητες αλλά θα πρέπει να υπηρετούν παράλληλα το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη στην υγεία.

– Αναγνωρίζουμε τη διαχρονική συνεισφορά του ΚΕΕΛΠΝΟ στην αντιμετώπιση του HIV στη χώρα. Ωστόσο, η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν και να επανεξετάσουν το ρόλο που υπηρετεί ο οργανισμός. Η προμήθεια των αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις των οροθετικών ατόμων, θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ.

– Για τα παραπάνω ζητήματα και για τα θέματα που σχετίζονται με την ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση του HIV, απαιτείται ένας συνολικός επανασχεδιασμός και συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών. Για το λόγο αυτό, η «Θετική Φωνή» πιέζει για τη χάραξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης, με τη συμμετοχή των ιατρών, του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού και των εκπροσώπων των ίδιων των ασθενών.

Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούμε από το Υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει άμεσα μία δραστική λύση για τη διασφάλιση της πρόσβασή μας στις εξετάσεις έως την ολοκλήρωση ενός κεντρικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας των αντιδραστηρίων που θα διατεθούν στα Κέντρα Αναφοράς. Σε αυτή τη διαδικασία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να επιδείξουν μία συναινετική στάση, προκειμένου να διευκολύνουν την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του προβλήματος.