Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σπύρος Λάμπρου

Αγαπημένη φράση:
It’s Britney, bitch.

Ευχαριστούμε τον Σπύρο για τη συμμετοχή και τις πρωτοβουλίες του στην ομάδα εργασίας στο δρόμο, αλλά και για τη γενικότερη υποστήριξή του στις εξωτερικές δράσεις του Συλλόγου.