24 Ιανουαρίου 2018

Η «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS

Εικόνα για το άρθρο “Η «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την εκπόνηση και υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στις 24 Ιανουαρίου 2018 για τη συγκρότηση της επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, του ΚΕΕΛΠΝΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, ακαδημαϊκών, καθώς και των ίδιων των ανθρώπων που ζουν με HIV, υπό τον Ομότιμο Καθηγητή των Οικονομικών της Υγείας κ. Γιάννη Κυριόπουλο, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της νόσου στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο θα επιτρέψει στη χώρα να αποκτήσει κεντρικό συντονισμό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προϋπολογισμό και παρακολούθηση των στόχων σε ορίζοντα πενταετίας. Μόνο έτσι η Ελλάδα μπορεί να υπερβεί τους στόχους του UNAIDS και να επιτύχει το 95-95-95 μέχρι το 2020. Ο στόχος αυτός συνίσταται στη διάγνωση του 95% των ατόμων που ζουν με HIV, το 95% αυτών να υποβάλλεται σε θεραπεία και το 95% αυτών να εμφανίζει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας έχει θέσει επιτακτικά τα τελευταία χρόνια την ανάγκη υλοποίησης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον HIV το οποίο θα πρέπει να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία που διαθέτει η επιστήμη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου και να απαντά ταυτόχρονα στην κοινωνική διάστασή της, με γνώμονα τα παρακάτω σημεία:

ΠΡΟΛΗΨΗ

  • – Δραστική μείωση των νέων μεταδόσεων του HIV.
  • – Έγκαιρη διάγνωση και διασύνδεση με τις Μονάδες Λοιμώξεων.
  • – Απρόσκοπτη πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις για HIV και σε μέτρα πρόληψης όπως η Προφύλαξη μετά την Έκθεση (PEP), η προφύλαξη πριν από την Έκθεση (PrEP) και η χρήση προφυλακτικού.
  • – Ενίσχυση των προγραμμάτων απεξάρτησης, υποκατάστασης και μείωσης βλάβης,

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • – Έναρξη Θεραπείας από τη στιγμή της διάγνωσης.
  • – Απρόσκοπτη πρόσβαση των οροθετικών ατόμων στην παρακολούθηση και τη θεραπεία.
  • – Βελτίωση των συνθηκών στις Μονάδες Λοιμώξεων.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

  • – Περιορισμός του στίγματος και εξάλειψη των διακρίσεων που βιώνουν τα οροθετικά άτομα.
  • – Κοινωνική συμπερίληψη των ομάδων που πλήττονται δυσανάλογα από τον HIV όπως οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και οι εργαζόμενοι/ες στο σεξ.
  • – Προαγωγή της σεξουαλικής υγείας και θέσπιση της σεξουαλικής αγωγής ως υποχρεωτικού μαθήματος στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Η «Θετική Φωνή» συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που θα εκπονήσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα του συντονισμού και της διεπιστημονικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης του HIV και της επιδημιολογικής, ιατρικής και κοινωνικής διάστασής του. Δεύτερον, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να επιδείξει αποφασιστικότητα στην τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων, βάσει δεικτών, παραδοτέων και επαρκούς προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου του έργου και να εκπονηθούν επιμέρους ετήσια προγράμματα δράσης. Τρίτον, απαιτείται η δέσμευση για διυπουργική συνεργασία και συντονισμό, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του HIV περιλαμβάνει πρωτοβουλίες πέρα από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας. Τέταρτον, θα πρέπει να αναζητηθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εφαρμογής του σχεδίου. Με αυτές τις προϋποθέσεις, η εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του HIV μπορεί να δομηθεί σε ισχυρά θεμέλια και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά της.