9 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018”

Κωνσταντίνος Καρδάκος

Αγαπημένη φράση:

Το να βοηθάς τους συνανθρώπους σου είναι ωραίο, αλλά μόνο όταν γίνεται με χαρά, με όλη σου την καρδιά και με ελεύθερο πνεύμα και το κυριότερο όταν μπορείς να δίνεις ένα μεγάλο μέρος του εαυτού σου στους άλλους!

Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή του στις εξωτερικές δράσεις του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στη γραμματεία του “Checkpoint”.