Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Λίλη Δημακοπούλου

Αγαπημένη φράση:
“Happiness can be found in even the darkest of times, if one remembers to turn on the light.”

Ευχαριστούμε τη Λίλη για τη συμμετοχή της στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου και για τη συμβολή της στην ομάδα εργασίας στο δρόμο.