ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ “ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ” ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο προς τα στελέχη και τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποίησε την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 η “Θετική Φωνή”.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των αξιωματικών σε θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το στίγμα που βιώνουν τα οροθετικά άτομα, τη μείωση βλάβης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις.

Η ενημερωτική εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης των Σωμάτων Ασφαλείας από τη “Θετική Φωνή” και της ευαισθητοποίησης των αξιωματικών τους για μία ευρεία θεματολογία που φέρει στον πυρήνα της τη σεξουαλική υγεία και επεκτείνεται σε κοινωνικές παραμέτρους όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, τα στερεότυπα που συνοδεύουν ευάλωτες ομάδες και η ανάγκη κοινωνικής ενσωμάτωσής τους.