30 Απριλίου 2018

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΟΥ – ONLINE ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ “ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ”

Εικόνα για το άρθρο “Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΟΥ – ONLINE ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ “ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ””

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των γενόσημων φαρμάκων αυξάνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο, ως συνέπεια της οικονομικής πίεσης που ασκείται για τη μείωση του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης ή για την αξιοποίηση της για τη χρήση νέων, καινοτόμων θεραπειών. Στην Ελλάδα το εύρος της αξιοποίησης των γενοσήμων υπολείπεται ακόμη σημαντικά σε σχέση με την Ευρώπη, παρά τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια.

Το θέμα της εμπιστοσύνης μας απέναντι στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων επανέρχεται στο προσκήνιο συχνά. Ποια είναι λοιπόν η γνώση, οι στάσεις και οι αντιλήψεις μας για τα πρωτότυπα και τα γενόσημα φάρμακα; Είμαστε ενημερωμένοι για το θέμα, σε ποιο βαθμό και από ποιες πηγές πληροφόρησης;

Βοήθησε μας να δώσουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσα από ένα online ερωτηματολόγιο που διαρκεί ένα μόνο λεπτό και απευθύνεται σε όλους μας, είτε ζούμε με μία χρόνια πάθηση, είτε όχι.